Calor humano

Fogardo

Por 0

Vos anime a que dejeim passar el fred del verano, el fred de l’hivern i busqueu el caloret, el caloret faller, sin duda el caloret del foc i la flama. — Rita Barberá.

Comentarios